Den ständiga ökningen i världens flygtrafik (+5 % per år i medeltal) har medfört att den stora efterfrågan på kompetenta verksamhetsansvariga formligen exploderat. För att möta efterfrågan, har ENAC (Ecole Nationale d’Aviation Civile) 2007, inrättat en master of science « International air transport operations management », eller i fransk förkortning ”Iatom”.

 

Den nationella högskolan för civil luftfart (ENAC), baserad i Toulouse, kännetecknas av stor bredd i de utbildningar som erbjuds. « Vi är den enda skolan i världen som utbildar personal inom ett så brett fält av yrken inom luftfartens område », säger Gilles Perbost, studierektor och forskningsansvarig.

 

«Latom» utbildar managers, flygplatschefer, kvalificerad flygbolagspersonal och verksamhetsansvariga inom flygindustrin och dess underleverantörer. Utbildningarna spänner över så skilda yrken som kundsupport före och efter inköp, uppföljning av certifieringar, genomförande av flygtransporter till att omfatta funktioner inom flygplatssäkerhetens område.

Kurserna behandlar grunderna inom flyget som transportmedel (aerodynamik, operationsanalys…), konstruktion, tillverkning och service av flygplan, flygplatsorganisation och flygledning. Även marknadsföring, personaladministration, förvaltning samt den lagstiftning och de bestämmelser som styr flygtrafiken utgör del i utbildningen.

 

Utbildningen ges helt på engelska och riktar sig till studerande på kandidatnivå (bachelor) eller motsvarande (ca 3 års tidigare högskolestudier) från hela världen. Den sista terminen av den tvååriga utbildningen sker i form av praktik, som i snitt en student av fyra genomför utomlands. Kostnaden för två års studier uppgår till 8.000 euro för EU-medborgare. I genomsnitt kommer ca 75% av studenterna från Europa (Frankrike ej inräknat).

 

Denna för världen unika masterutbildning lockar nu allt fler studenter. Konkurrensen hårdnar dock eftersom ENAC vill hålla en rimlig storlek på 35 studenter maximum per klass. Fyra studenter av fem får fast anställning inom ett par månader efter examen. Mellan 20% och 25% av studenterna anställs innan utbildningen avslutats och en av fem anställs av företaget där de gjort sin praktik.

Rulla till toppen