Upptäck ÖMSE programmet

OMSEmobilitet (620x175)

Read in English

Vad är Ömse-programmet?

I likhet med våra övriga mobilitetsprogram syftar Ömse-programmet till att främja det svensk-franska forskningssamarbetet och erfarenhetsutbytet. Med Ömse-bidraget kan doktorander inom cotutelle-avtal förlägga en forskningsvistelse till Sverige eller Frankrike inom ramen för sin avhandling. Även doktorandens handledare kan erbjudas resebidrag.

Vad är ett cotutelle-avtal?

Ett cotutelle-avtal är ett samarbetsavtal mellan två lärosäten avseende handledning av utbildning på forskarnivå. Doktoranden har en handledare vid vardera lärosäte och bedriver doktorandstudier vid båda instanser, i detta fall i Sverige och i Frankrike.

Hur avses bidraget användas?

Ömse-stödet täcker endast rese- och eventuellt boendekostnader, dvs. kostnader för flygresa från Frankrike eller Sverige samt lokala resor, exklusive samtliga övriga kostnader. Flyg- och tågresor sker normalt i ekonomiklass eller motsvarande. Ömse-stöd är 1500 euros.

Vem kan söka?

Ömse-stöd kan sökas av dig som är cotutelle-doktorand vid ett svenskt eller franskt lärosäte eller forskningsenhet, oavsett nationalitet. Alla forskningsområden och alla sökande på doktorandnivå är välkomna. Godkänns doktorandens ansökan, erhåller respektive handledare eget bidrag automatiskt.

Hur söker du?

Ansök genom att fylla i vårt webbformulär från 2 oktober till 26 november 2017.

Ömse webbformulär.

Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida och en individuell e-post kommer att skickas till samtliga sökande (20 december 2017).

Stödet ska användas innan december 2018.

 

Här hittar du några svar på vanliga frågor. Listan kommer att kompletteras fortlöpande.

  • Jag jobbar i Sverige men har inte svenskt medborgarskap, kan jag söka bidrag?

Ja, våra mobilitetsprogram riktar sig till samtliga doktorander verksamma i Sverige.

  • Hur vet jag att min ansökan nått fram?

Du får en bekräftelse när ditt mejl kommit fram. Om du inte mottagit någon bekräftelse efter 48 timmar, kontakta oss igen.

  • Jag har en handledare i Frankrike som min forskningsenhet jobbar med, men vi har inte undertecknat något avtal. Kan jag söka Ömse-bidrag?

Nej. Ömse är endast avsett för doktorander som avlägger sin doktorsexamen inom ett formellt cotutelle-avtal, och kan inte sökas för ej formaliserade samarbeten mellan forskare.

  • Min forskningsenhet har ett brett samarbete med Frankrike. Finns det andra bidrag att söka?

Ja, Frankrikes ambassad/Institut français de Suède har nu tre olika mobilitetsprogram. Förutom Ömse finns Frö-programmet för svenska forskare och Tor-programmet för franska forskare. Mer information finns tillgänglig på vår webbsida.

  • Mer information?

Har du en fråga? Kontakta oss under adress: science@www.ifs2022.hemsida.eu

 

Rulla till toppen