Franska institutet främjar fransk litteratur i alla dess genrer och yrkesområden: författarskap, utgivning, översättning, distribution, mm. Syftet är att utveckla en långsiktig och fruktsam dialog mellan franska och svenska – och på en mer generell nivå “skandinaviska” – författare och yrkesverksamma inom litteraturområdet.

Publika event, idésamtal och festivaler

Franska Institutet anordnar regelbundet offentliga evenemang där vi bjuder in franska och svenska författare, essäister, forskare och konstnärer för att presentera och diskutera sina verk, i syfte att utbyta tankar och idéer och vidga våra vyer.

Våra evenemang är ofta kopplade till nya franska publikationer och debatter om ämnen som är av intresse för både Frankrike och Sverige. Utöver dessa mer oregelbundna evenemang präglas året av ett antal återkommande ögonblick.

Varje år kombineras olika discipliner och kunskaper kring ett tema på La Nuit des Idées (Idéernas natt).

Under Filosofisk natt, som anordnas i samarbete med Goetheinstitutet och Moderna Museet, samlas mer än 40 forskare, författare, tänkare, konstnärer, artister och DJ:s under en natt där  museet förvandlas till ett centrum för allmänheten och idéer.

Franska institutets mobilitetsstipendium för yrkesverksamma inom kultur gör det också möjligt för franska författare att komma till Sverige för att delta i litteraturfestivaler eller på förfrågan av förläggare, bokhandlare, universitet etc.

Franska Institutet upprätthåller och utvecklar också ett nätverk av samarbetspartners på det litterära området, t.ex Kungsholmens internationella bibliotek, Bokmässan i Göteborg, Littfest – Umeå Internationella litteraturfestival, Stockholms internationella seriefestival, Stockholms Litteraturfestival, Internationell författarscen etc.

Stöd till förläggare och översättare

Franska institutet erbjuder också flera stipendier för att stödja svenska yrkesverksamma.

Programmet för stöd till publicering (PAP) och överföring av rättigheter utomlands

Genom PAP stöder Franska institutet svenska förlag som ger ut franska verk. De verk av fransktalande författare som kan komma att vara aktuella är verk som publicerats i Frankrike av ett förlag: litteratur, humaniora och samhällsvetenskap, essäer och dokument, barnböcker, serier, teater och poesi. Tekniska och vetenskapliga verk samt handböcker är inte stödberättigande.

Titlar av samtida författare prioriteras. Franska Institutet ansvarar för utlysningen av ansökningsomgångarna, tar emot ansökningar från svenska förlag och gör ett förhandsurval.

Det finns tre årliga kommissioner: februari (deadline i januari), juni (deadline i april) och september (deadline i juli).

Mer information om villkoren och hur programmet fungerar finns här och här.

Hemsidan www.texte-tekst.com

Hemsidan texte-tekst skapades för några år sedan av våra kollegor från IF Danmark och syftar till att främja franska eller fransktalande författare som ännu inte har översatts till danska. Tack vare den homogena skandinaviska marknadernas och den “språkliga öppenheten” i förhållande till danska är resurserna även tillgängliga och relevanta för Sverige.

För varje bok finns en presentation av författaren och boken: baksidestext, information om utländska rättigheter och utdrag.

På hemsidan finns också information om de olika franska stödprogrammen för skandinaviska förlag (via menyn) och en lista över böcker som fått stöd (danska, svenska och norska) de senaste åren. Detta är en bra resurs för förläggare och företagsledare i regionen.

CNL-bidrag för översättning

Le Centre national du livre (CNL) är en offentlig institution under det franska kulturministeriet som också erbjuder översättningsstöd. Detta är dels för att underlätta översättning av verk till franska (stöd till förläggare för översättning av verk till franska), dels för att underlätta översättning av franska verk till främmande språk (stöd till förläggare för översättning av franska verk till främmande språk).

CNL beviljar stöd till förläggare som har förvärvat rättigheterna från ett franskt förlag för översättning av franska verk till främmande språk. Syftet är att stödja utgivare som tar ekonomiska risker inom ramen för en kvalitativ och mångsidig redaktionell produktion som är lättillgänglig för så många som möjligt.

Ansökan om stöd görs till CNL, via den angivna plattformen, av den utgivare av ett verk på franska som har överfört rättigheterna till en utländsk motpart.

Obs! Svenska förlag kan inte ansöka direkt till CNL. Franska Institutet handlägger inga ansökningar men kan hjälpa dig i ditt projekt.

Kommissionerna sammanträder tre gånger om året:

– 22 februari 2022

– 10 juni 2022

– 2 november 2022

Mer information finns på CNL:s hemsida.

Bidrag till översättare

  • CNL – Vistelsestipendium för översättare från franska till främmande språk.

Syftet med stipendiet för översättare från franska till främmande språk är att utveckla nätverket av översättare från franska eller något av Frankrikes språk till främmande språk genom att ge dem möjligheten att vistas i Frankrike för att genomföra ett översättningsprojekt av ett franskt verk eller ett verk som är skrivet på något av Frankrikes språk i publiceringssyfte. För mer info om ansökningsdatum och villkor, klicka här.

  • CNL – Bidrag till översättare från främmande språk till franska

Syftet med stipendiet för översättare från främmande språk till franska är att ge översättare möjlighet att i Frankrike eller utomlands ägna sig åt ett omfattande individuellt och personligt projekt för publicering. Mer info om datum och villkor finns här.

  • Franska regionala myndigheters stöd till den litterära sektorn

De olika franska regionerna erbjuder också stöd för att främja litteratur: stöd till litterära evenemang, stöd till författarhus, stipendier till författare och översättare. Du kan gå till den allmänna hemsidan för att få tillgång till de olika regionernas sidor.

Tveka inte att kontakta oss på culture@ifsuede.com om du har några frågor.

Rulla till toppen