Franska institutet erbjuder flera stipendier för att stödja svenska yrkesverksamma.

Programmet för stöd till publicering (PAP) och överföring av rättigheter utomlands

Genom PAP stöder Franska institutet svenska förlag som ger ut franska verk. De verk av fransktalande författare som kan komma att vara aktuella är verk som publicerats i Frankrike av ett förlag: litteratur, humaniora och samhällsvetenskap, essäer och dokument, barnböcker, serier, teater och poesi. Tekniska och vetenskapliga verk samt handböcker är inte stödberättigande.

Titlar av samtida författare prioriteras. Franska Institutet ansvarar för utlysningen av ansökningsomgångarna, tar emot ansökningar från svenska förlag och gör ett förhandsurval.

Det finns tre årliga kommissioner: februari (deadline i januari), juni (deadline i april) och september (deadline i juli).

Mer information om villkoren och hur programmet fungerar finns här och här.

Hemsidan www.texte-tekst.com

Hemsidan texte-tekst skapades för några år sedan av våra kollegor från IF Danmark och syftar till att främja franska eller fransktalande författare som ännu inte har översatts till danska. Tack vare den homogena skandinaviska marknadernas och den “språkliga öppenheten” i förhållande till danska är resurserna även tillgängliga och relevanta för Sverige.

För varje bok finns en presentation av författaren och boken: baksidestext, information om utländska rättigheter och utdrag.

På hemsidan finns också information om de olika franska stödprogrammen för skandinaviska förlag (via menyn) och en lista över böcker som fått stöd (danska, svenska och norska) de senaste åren. Detta är en bra resurs för förläggare och företagsledare i regionen.

CNL-bidrag för översättning

Le Centre national du livre (CNL) är en offentlig institution under det franska kulturministeriet som också erbjuder översättningsstöd. Detta är dels för att underlätta översättning av verk till franska (stöd till förläggare för översättning av verk till franska), dels för att underlätta översättning av franska verk till främmande språk (stöd till förläggare för översättning av franska verk till främmande språk).

CNL beviljar stöd till förläggare som har förvärvat rättigheterna från ett franskt förlag för översättning av franska verk till främmande språk. Syftet är att stödja utgivare som tar ekonomiska risker inom ramen för en kvalitativ och mångsidig redaktionell produktion som är lättillgänglig för så många som möjligt.

Ansökan om stöd görs till CNL, via den angivna plattformen, av den utgivare av ett verk på franska som har överfört rättigheterna till en utländsk motpart.

Obs! Svenska förlag kan inte ansöka direkt till CNL. Franska Institutet handlägger inga ansökningar men kan hjälpa dig i ditt projekt.

Kommissionerna sammanträder tre gånger om året:
– 9 februari 2023
– 15 juni 2023
– 4 oktober 2023

Mer information finns på CNL:s hemsida.

Bidrag till översättare

  • CNL – Vistelsestipendium för översättare från franska till främmande språk.

Syftet med stipendiet för översättare från franska till främmande språk är att utveckla nätverket av översättare från franska eller något av Frankrikes språk till främmande språk genom att ge dem möjligheten att vistas i Frankrike för att genomföra ett översättningsprojekt av ett franskt verk eller ett verk som är skrivet på något av Frankrikes språk i publiceringssyfte.

För mer info om ansökningsdatum och villkor, klicka här.

  • CNL – Bidrag till översättare från främmande språk till franska

Syftet med stipendiet för översättare från främmande språk till franska är att ge översättare möjlighet att i Frankrike eller utomlands ägna sig åt ett omfattande individuellt och personligt projekt för publicering.

Mer info om datum och villkor finns här.

  • Franska regionala myndigheters stöd till den litterära sektorn

De olika franska regionerna erbjuder också stöd för att främja litteratur: stöd till litterära evenemang, stöd till författarhus, stipendier till författare och översättare. Du kan gå till den allmänna hemsidan för att få tillgång till de olika regionernas sidor.

Tveka inte att kontakta oss på culture@ifsuede.com om du har några frågor.

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen