L’Institut français de Suède

Institut français de Suède (Franska Institutet) lyder under Frankrikes utrikesdepartement (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) och är ett av 98 franska institut världen över. Institut français de Suède har som uppdrag att främja samarbete mellan Sverige och Frankrike inom följande områden:

Franska Institutet i Sverige grundades 1937 och är sedan 2011 beläget i Frankrikes ambassads lokaler i Stockholm. Franska Institutet är medlem i EUNIC Stockholm, nätverket för EU:s medlemsländers kulturinstitut i Stockholm. Tillsammans arbetar vi för att utveckla idéer och genomföra multilaterala kulturprojekt i samarbete med svenska aktörer.

Rulla till toppen