Vad är Franska Institutet?

L’Institut français de Suède

Institut français de Suède (Franska Institutet) lyder under Frankrikes utrikesdepartement (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) och är ett av 98 franska institut världen över. Institut français de Suède har som uppdrag att främja samarbete mellan Sverige och Frankrike inom följande områden:

Franska Institutet i Sverige grundades 1937 och är sedan 2011 beläget i Frankrikes ambassads lokaler i Stockholm. Franska Institutet är medlem i EUNIC Stockholm, nätverket för EU:s medlemsländers kulturinstitut i Stockholm. Tillsammans arbetar vi för att utveckla idéer och genomföra multilaterala kulturprojekt i samarbete med svenska aktörer.

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen