Kulturavdelningen arbetar med bildkonst i alla dess former:

  • bildkonst
  • fotografi
  • brukskonst
  • dekorativ konst: design, textilier
  • arkitektur

Franska Institutet i Sverige har som mål att bygga upp och stärka banden mellan svenska och franska yrkesverksamma inom konst, stödja sektorn i all dess mångfald och arbeta så nära som möjligt för att erbjuda konstnärer nya och innovativa sätt att uttrycka sig på.

Hjälp och stöd till franska konstnärer och kulturarbetare

Franska Institutet erbjuder expertis till svenska arrangörer och stöd till franska konstnärer och kulturinstitutioner, vilket kan ta sig olika uttryck: nätverk, ekonomiskt stöd, kommunikation.

Franska Institutet har också inrättat RESA, en förteckning över konstnärliga residens i Sverige, för att introducera franska konstnärer och utställningskuratorer till de befintliga konstnärliga residensprogrammen i Sverige.

Inom ramen för partnerskapet mellan det Franska Institutet i Sverige och mer än tjugo franska lokala myndigheter kan institutet också ge tillfälligt stöd till utvecklingen av internationella konstnärliga projekt. På Institut francais’ hemsida kan du läsa om projektutlysningar med specifika villkor för varje region och stad. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Hjälp och stöd till svenska konstnärer och kulturarbetare

Tonvikten ligger också på utbildning och professionalisering av bildkonstnärer. Genom residensprogrammet vid Cité internationale des Arts de Paris stödjer Franska Institutet i Sverige svenska yrkesverksamma konstnärer.

Cité internationale des Arts har varje år ett residensprogram som är öppet för alla konstnärliga discipliner (visuell och audiovisuell konst, scenkonst, musik och skrivande) med namnet “2-12”, som kan pågå – som namnet antyder – mellan två och tolv månader. Syftet med residenset är att ge konstnärerna den tid för forskning och utforskning som krävs för att skapa. Under de senaste åren har flera svenska yrkesverksamma personer kunnat stanna i den franska huvudstaden för att utveckla sina konstnärliga projekt. 

Genom Focus-programmen erbjuder franska institutet regelbundet svenska yrkesverksamma personer möjlighet att träffa den franska scenen. Tanken är att följa med utländska yrkesverksamma för att identifiera franska konstnärliga skapelser och uppmuntra att spridas över hela världen, men också att utveckla dialog och utbyte av metoder, expertis och erfarenheter. Varje Focus är unik, och skräddarsys kring ett särskilt tema:VR, design, ny musik, visuell konst, ny teater, scenkonst, gatukonst, serier och digital konst m.m. De teman och program som erbjuds utvecklas ständigt.

Kontakt: culture@ifsuede.com

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen