Avdelningen för franska språket vid Franska institutet

Avdelningen för franska språket bidrar till att främja och utveckla det franska språket och den fransktalande världens ställning i olika skol- och föreningsmiljöer i Sverige.

Inom ramen för det språkliga samarbetet arbetar vi med flera olika målgrupper: 

  • Elever och studenter som lär sig franska: vi stödjer och motiverar både barn, unga och vuxna som lär sig franska genom information om studiegång i Frankrike på gymnasiet, tävlingar, författarbesök, skolfilmvisningar, utbildningsevenemang, kommunikationskampanjer mm. Vi gör vårt yttersta för att se till att unga förstår franskans betydelse i privatlivet men också för den framtida karriären, särskilt genom att organisera evenemang där fokus ligger på franskan i yrkeslivet. Detta är kärnan i vårt arbete.

  • Fransklärare: Vi ger stöd och pedagogisk rådgivning till fransklärare i Sverige. I detta uppdrag ingår programmet för förnyelse av läroböcker “Aime le français”, att varje år ta fram en utbildningsplan, organisera konferenser och möten, provomgång för DAEFLE, skapa utbildningsmaterial, uppdatera och publicera på våra sociala nätverk och skicka ut vårt pedagogiska nyhetsbrev. Vi samarbetar regelbundet med lärarföreningar i Sverige. Vi jobbar också för att införa DELF i svenska skolor och utbildar lärare för att bli DELF/DALF-examinatorer. 

  • Utbildningsmyndigheter: Vi föreslår och utvecklar projekt i samarbete med det svenska utbildningsdepartementet, Skolverket, svenska utbildningsinstitutioner, kommunala utbildningsmyndigheter, rektorer, fransklärarföreningar, universitet och europeiska kulturinstitut. Vi arbetar särskilt med att bygga upp och befästa partnerskap och utbyten mellan institutioner eller på individnivå för att stärka relationerna mellan Frankrike och Sverige på utbildningsområdet. Detta genom att främja kontakter mellan skolor via program som Erasmus+ eller Etwinning eller genom att utveckla programmet för assistenter inom franska.

  • FLAM-föreningar: För att franska barn ska kunna bibehålla sitt språk, leka och få vänner på franska, vägleder vi i arbetet med att skapa FLAM-föreningar och hjälper dem att genomföra sina projekt.

  • Personer intresserade av språkprov i franska: för att studera i Frankrike, immigrera till Kanada, arbeta på franska, få fransk nationalitet osv. Hos oss finns ett officiellt testcenter för DELF/DALF, TEF och Diplôme de français professionnel (DFP).

Kontakt:

 Meryl Maussire, språkattaché

Assistent – språkavdelningen

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen