Vad är DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) ?

Förberedelserna inför DAEFLE är en introduktion eller fortbildning som ges på distans av CNED. Utbildningen riktar sig till samtliga personer som undervisar, eller avser undervisa, i franska som andraspråk, i Frankrike eller i andra länder.

DAEFLE är ett diplom som är knutet till lärosäten och är inte katalogiserat i RNCP. Det möjliggör arbete inom olika privata strukturer (organisationer, språkcentra etc) men godkänns inte av svenska utbildningsmyndigheter. Om du önskar arbeta inom det svenska skolsystemet behöver du tala flytande svenska för att examineras och erhålla en lärarlegitimation – eller motsvarigheten till CAPES – efter studier på högre nivå.

Innehållet i utbildningen är anpassat till klassrumsundervisning: utbildningen omfattar både teoretiskt inriktade föreläsningar och aktiviteter med utgångspunkt i skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete. Handledningsmaterial online, tillhandahållet av utbildare, kompletterar kursmaterialet och hjälper dig genom utbildningen för att du ska förvärva de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom läraryrket.

Så här påbörjar du förberedelserna inför DAEFLE:

 1. Gör tillträdesprovet hemma.
 2. Följ utbildningen via CNED.
 3. Gör slutprovet hos Franska institutet.

Etapp 1: Först måste du anmäla dig till tillträdesprovet till DAEFLE, detta är obligatoriskt.

Anmälan : Kontakta Alliance Française de Paris för att anmäla dig till tillträdesprovet : daefle@alliancefr.org

Att göra provet: Tillträdesprovet för DAEFLE görs online hemma på en dator med hörlurar (Plattformen tillåter inte att provet genomförs på ett bra sätt på en padda eller telefon). De sökande får efter anmälan via e-post en kod för att logga in på plattformen där tillträdesprovet finns.

Detta prov kräver inga särskilda förberedelsestudier. Det utgörs av tre test på 35 minuter var med flervalsfrågor (läsförståelse, hörförståelse samt språkuppbyggnad). Ett exempel på hur provet kan se ut finns här: https://demo.evalang.fr/

OBS!

 • Den sökande har rätt att ta tillbaka sin anmälan i upp till 14 arbetsdagar. Efter 14 dagar behövs intyg på franska (yrkes-, medicinsk eller transportrelaterad frånvaroorsak) med den sökandes namn tydligt markerat.
 • Hela betalningen måste göras vid samma tillfälle, vid anmälan.
 • Tillträdesprovet gäller i tre år.

För kommande tillfällen för tillträdesprovet, vänligen kontakta Alliance Française de Paris.

Etapp 2: Om du erhåller resultatet C1 kan du anmäla dig hos CNED (http://www.cned.fr) för att följa utbildningen till DAEFLE.

Etapp 3: Från och med anmälan hos CNED har du fyra år på dig att avsluta och validera utbildningen genom att göra slutprovet på plats hos Franska institutet.

Examensproven är följande :

 • Ett enda övergripande prov som är fyra timmar långt på förmiddagen (09h-13h), där högsta poäng är 80.
 • Ett specialiseringsprov som är en och en halv timma långt på eftermiddagen (14:30-16:00) och där högsta poäng är 20.

För att få godkänt på provet bör man:

 1. Alltid uppnå minst 50/100 poäng sammanlagt på proven och
 2. Minst 40/80 på det övergripande provet,
 3. Uppnå minst 7/20 på specialiseringsprovet.

Anmälan: Kontakta oda.martin@diplomatie.gouv.fr. Kostnaden för slutprovet är 375 euro.

Kommande tillfällen för slutprovet:

AnmälanProv på platsResultat
September 2022Onsdag 07/12/2022 kl.9 till kl.16Mars 2023

För frågor och funderingar, skriv till oss på oda.martin@diplomatie.gouv.fr.

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen