Syftet med detta projekt är att erbjuda svenska elever en modern och dynamisk syn på Frankrike samt att uppmuntra dem att stärka sin läsförståelse och sina muntliga kunskaper genom en kommunikativ och handlingsbaserad pedagogik ”made in France”.

Programmet “Aime le français”, som utvecklats i samarbete med Crédit Agricole CIB, är en åtgärd för dina elever och din skola som gör det möjligt för dig att

  • få gratis FLE-läroböcker för din klass,
  • att utbildas i användningen av dessa läroböcker,
  • för att bli examinator för DELF/DALF-examina,
  • för att göra din skola till ett centrum för dessa diplom.

Behöver du mer information? Klicka här för att ladda ner det detaljerade dokumentet.

Se TV5Monde-reportaget om detta program i en skola i Östersund:

Hur fungerar det?

Ett avtal skrivs mellan Institut français de Suède (IFS) och det svenska läroverket. IFS utrustar en klass med materialet som behövs utan kostnader för skolan, erbjuder provet DELF i slutet av året och garanterar två gratis vidareutbildningar för klassens lärare (hantering av läroböckerna samt kunskaper om provet DELF). Om försöket upplevs positivt åtar sig läroverkets rektor att på ett progressivt sätt utrusta skolans franskaklasser med läroböckerna som producerats i Frankrike.De utvalda läroböckerna är Merci!, #LaClasse och Tendances

En utlysning för anmälningar till projektet utannonseras varje år.

Är du intresserad? Kontakta francais@ifsuede.com

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen