Franska Institutets avdelning för forskning och högre utbildning

Avdelningen för forskning och högre utbildning har i uppdrag att stödja och utveckla det svensk-franska samarbetet inom vetenskap och högre utbildning. Dess främsta uppgift är att stärka utbytet mellan de två länderna inom dessa områden. Genom sin studieenhet – Campus France Sverige, informerar avdelningen elever och studenter i Sverige om studiemöjligheter i Frankrike.

Avdelningens viktigaste uppdrag är att

  • informera om nya forskningsrön, förändringar och nyheter inom forskningssektorn i respektive länder
  • främja student- och forskarmobilitet, bland annat genom våra mobilitetsprogram
  • stödja och vägleda aktörer som söker nya partnerskap
  • organisera evenemang i kontaktskapande syfte
  • delta i den allmänna debatten gällande samhällsfrågor

Kontakt

Valérie Lemarquand, vetenskaps- och universitetsattaché

Alexiane Sautel, handläggare vetenskapliga frågor

Tilda Nilsson Gige, handläggare för högskolefrågor samt ansvarig Campus France Sverige

Rulla till toppen