Forskning och högre utbildning

Franska Institutets avdelning för forskning och högre utbildning

Den vetenskapliga och akademiska avdelningen vid Franska institutet i Sverige stöder och utvecklar fransk-svenska samarbeten inom forskning och högre utbildning. Dess huvudsakliga uppdrag är att främja utbyten mellan de två länderna inom dessa områden.

Den vetenskapliga avdelningens huvudsakliga verksamhet:

Avdelningen bidrar till att utveckla och underlätta det bilaterala samarbetet mellan Frankrike och Sverige inom många vetenskapliga områden, samt till att stötta och uppmuntra vetenskapliga utbyten.

Uppdragen för avdelningen för vetenskapligt och tekniskt samarbete är följande:

  • Bevaka vetenskap, teknik och innovation vid svenska laboratorier och forskningsinstitut.
  • Fungera som observatör för strategiska riktlinjer och utnyttja potentialen för samarbete inom forskning och utveckling i Sverige. 
  • Synliggöra och främja fransk forskning och innovation inom viktiga vetenskapliga och tekniska områden i de bilaterala förbindelserna med svenska aktörer.
  • Stödja och vägleda forskningsaktörer i nya partnerskap, från bilaterala utbyten till europeiska projekt.
  • Initiera och samordna vetenskapliga och tekniska partnerskap genom att anordna expertmöten, vetenskapliga sammankomster och regionala, bilaterala eller europeiska evenemang. 
  • Uppmuntra utbyten för studenter och forskare, särskilt genom våra mobilitetsprogram.
  • Stödja innovation som härrör från akademisk forskning.

Om du vill veta mer om våra aktuella mobilitetsstipendier och det vetenskapliga samarbetet mellan Frankrike och de nordiska länderna kan du besöka vår nya webbplats French-Nordic-research.

Kolla in vårt vetenskapliga program på fliken “aktuellt“!

För att gå med i det fransktalande, frankofila vetenskapliga nätverket av den franska ambassaden i Sverige, klicka här!

Universitetsavdelningens huvudsakliga verksamhet :

Genom sin studieenhet, Campus France Suède, informerar avdelningen elever och studenter i Sverige om studiemöjligheter i Frankrike.

Den flerspråkiga digitala plattformen, France Alumni, har skapats av Campus France för att sammanföra, informera och vägleda internationella studenter som har studerat vid franska universitet och högskolor.

Sedan 2022 har tävlingen Grön Utopi anordnats för svenska studenter som vill dela med sig av sina visioner för ett grönare och mer hållbart Europa. Mer information finns på den här hemsidan.

På uppdrag av Europa- och utrikesdepartementet (särskilt direktoratet för kultur, utbildning, forskning och nätverk) upprätthåller avdelningen för vetenskapligt samarbete och universitetssamarbete också nära förbindelser med Departementet för högre utbildning, forskning och innovation. Avdelningen har nära samarbete med huvudaktörerna som arbetar med forskning i Frankrike och med ambassadens övriga avdelningar (kulturavdelningen, ekonomiska avdelningen, avdelningen för sociala frågor osv.)


KONTAKT

Valérie Lemarquand, vetenskaps- och universitetsattaché
valerie.lemarquand@diplomatie.gouv.fr 

Rose-Adeline Fakoury, handläggare vetenskapliga frågor
science@ifsuede.com

Fredrik Schäfer, handläggare för högskolefrågor samt ansvarig Campus France Sverige
stockholm@campusfrance.org 

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen