Den vetenskapliga avdelningen vid Franska institutet stöder och utvecklar det fransk-svenska samarbetet inom forskning och kunskap. Vår huvuduppgift är att främja utbytet mellan Sverige och Frankrike på dessa områden. Som en del av detta organiserar vi evenemang för att informera om vetenskapliga framsteg, förespråkar forskares och doktoranders mobilitet genom stipendier, hjälper och ger råd till aktörer när de söker efter nya samarbetspartner, organiserar symposier mellan experter på aktuella teman och leder offentliga samtal om samhällsfrågor.

Fransk-svenskt strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar

För att på bästa sätt uppnå dessa uppdrag har Frankrike och Sverige skrivit under ett samarbetsavtal för strategi inom innovation och gröna lösningar. Detta avtal förnyades 2019 av statsminister Stefan Löfven och den franske presidenten Emmanuel Macron. Samarbetet ska verka för hållbar tillväxt och innovativa lösningar, nya modeller och ny kompetens. Det ska även hjälpa länder att snabba på utvecklingen inom ett antal områden som är viktiga för det internationella samarbetet, både inom EU och på global nivå, t.ex. biovetenskap och hälsovård, hållbar stadsutveckling, grön rörlighet och digital omvandling. Avtalet öppnar för ett fortsatt och ökat samarbete mellan franska och svenska företag och ska stärka de nuvarande relationerna. 

© Raphaël Dautigny

Residensprogrammet Eva de la Gardie – Forskningsvistelse i Paris

Residensprogrammet Eva de la Gardie är ett bra exempel på vetenskapligt samarbete mellan Frankrike och Sverige: varje år erbjuder Franska Institutet en månad lång vistelse i Paris för en forskare som arbetar vid en svensk institution och vars arbete har visat sig vara av hög kvalitet. Svenska institutet, som är en samarbetspartner i programmet, erbjuder vinnaren att få bo i en av Hôtel de Marles lägenheter, beläget i hjärtat av Marais i Paris. I denna exklusiva miljö kan pristagaren arbeta för att skapa ett nytt vetenskapligt samarbete mellan Frankrike och Sverige eller för att stärka de befintliga relationerna.

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen