Residensprogrammet Eva de la Gardie: Forskningsvistelse i Paris

Är du forskare vid en svensk institution, har kontakter eller relationer med Frankrike
och vill åka till Paris för att forska?
Ansök till Eva de la Gardie-programmet senast den 28 april 2023!

Svenska institutet i Paris och Franska Institutet i Stockholm öppnar för sjätte gången utlysningen för residensprogrammet Eva De la Gardie vid Institut suédois à Paris.

I Eva De la Gardie-vistelsen 2023 ingår:

  • Boende under november månad 2023 i en av Svenska institutets gästbostäder i Hôtel de Marle, i hjärtat av Marais-kvarteren i Paris. Lägenheten är fullt utrustad och har två sängplatser. 
  • Bidrag från Institut français de Suède för resekostnader mellan Sverige och Frankrike samt för viss dagsersättning. Beloppet uppgår till 15 000 kronor för hela perioden.

Eva De la Gardie-vistelsen riktar sig till:

  • Personer som har avlagt doktorsexamen
  • Personer verksamma inom forskning vid en svensk institution, exempelvis universitet eller forskningsinstitut (obs, inget nationalitetskrav)
  • Forskare med projekt kopplat till Frankrike eller som önskar få kontakter i Frankrike 

De sökande ska:

  • Fylla i ansökningsformuläret med en beskrivning av forskningsprojektet och de kontakter (organisationer, grupper, individer) som planeras nå i Frankrike.

Sista ansökningsdag: 28 april 2023

Sökande som beviljas residensvistelse:

  • ska lämna en reserapport efter vistelsen.
  • kan bli kontaktad av Franska Institutet och Svenska institutet i Paris med förfrågan om medverkan i evenemang för spridning av kultur, vetenskap och teknik (konferenser och intervjuer m.m.).

Residensprogrammet Eva de la Gardie, ett gemensamt projekt av Franska Institutet och Svenska institutet i Paris: 
Som en del av ländernas goda relation har Franska Institutet och Svenska institutet i Paris sedan 2016 gått ihop för att erbjuda en månadslång vetenskaplig vistelse i Paris. Båda instituten är glada att kunna inleda den sjunde säsongen av Eva de la Gardie-residenset för 2023. 

Frankrike och Sverige är sammanlänkade genom det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar, som undertecknades för första gången 2017 och för andra gången 2019 av Frankrikes president Emmanuel Macron och statsminister Stefan Löfven.

Tidigare år har följande personer tagit del av programmet: 
Lena Maria Nilsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, Ulf Johansson som arbetar för bevarandet av fågelsamlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Nicolae Paladi, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) på det statliga forskningsinstitutet RISE, Ann-Zofie Duvander, professor vid Sociologiska institutionen på Stockholms Universitet,  Elise Dermineur Reuterswärd, Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå Universitet, och Lars Eriksson, doktor i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Ariane Laplante Levesque, adjungerad lektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och avdelningen för handikappforskning (FUSA) på Campus Valla vid Linköpings universitet.

Frågor?

Kontakta: science@ifsuede.com

Anmälan görs via detta ansökningsformulär

Foto: © Raphaël Dautigny

Rulla till toppen