Read the English version

Ulf Johansson är den andre pristagaren av residensprogrammet Eva De La Gardie. Han ansvarar för bevarandet av fågelsamlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm sedan 1998 och forskar på fåglars evolution. Idag blickar han tillbaka på sin vistelse i Frankrike i november 2017.

Hur hörde du talas om residensprogrammet? Varför och hur ansökte du?

Jag diskuterade om ett forskningsprojekt med Jérôme Fuchs från Museum national d’Histoire naturelle  (Paris) som jag gjorde bekantskap med i Moskva vid en konferens för några år sedan, men vi fick aldrig tillfälle att verkligen komma igång med det. Det perfekta tillfället för att starta infann sig när jag fick syn på residensprogrammet, vars ansökningsprocessen var väldigt enkel.

Vem har du träffat och vad har du gjort under din vistelse i Paris?

Till att börja med hittade jag tillbaka till Jérôme Fuchs. I vår forskning ville vi fokusera på massutrotningen som ägde rum för 66 miljoner år sedan och som i synnerhet utrotade dinosaurierna (krita-tertiär), genom att ställa frågorna: ”Hur överlevde fåglarna massutrotningen och hur många av dem överlevde?”

Vi ville undersöka, genom att basera studien på fylogeni [studie om släktskap mellan olika arter] och biogeografiska data, om fåglarna möjligen överlevde massutrotningen av geografiska anledningar. Utifrån det skulle vi undersöka om alla fågelgrupper som överlevde levde i samma region eller inte.

Ulf Johansson est le conservateur de la collection d'oiseaux du Musée national d'histoire naturelle de Suède depuis 1998.
Ulf Johansson ansvarar för bevarandet av fågelsamlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
 

Liknande studier har redan genomförts där man huvudsakligen använt sig av aktuella uppgifter, men vi önskade inbegripa så många fossila uppgifter som möjligt och vi har upptäckt att de senare även inbegriper annan information.

Idag är projektet, uppgifterna och metoden så som vi förutsåg dem till en början, men resultaten som vi lägger fokus på kommer att vara annorlunda.

Sedan åkte jag till Montpellier där jag mötte en person som jobbade inom samma forskningsområde som jag. Denna person har nu bytt forskningsområde men vi har diskuterat om framtida samarbeten. Jag önskade även träffa en forskare i Toulouse som tyvärr befann sig på annat håll under min vistelse i Frankrike. Däremot gjorde min vistelse det möjligt att kontakta honom, så nu har vi äntligen kontakt.

Vilket budskap skulle du vilja förmedla, efter din vistelse i Frankrike? Ser du på saker annorlunda idag?

Jag har lärt mig mycket om metoder, inte minst tack vare mina erfarenheter med Jérôme som jag hade direktkontakt med, vilket är väldigt viktigt. Att arbeta i en annan miljö är också mycket berikande. Då får man chansen att dra fördel av en annan persons erfarenheter. Jag skulle gärna återvända till Frankrike, att träffa andra människor öppnar nya dörrar. Det är en tillgång.

Grâce à la Résidence Eva de la Gardie, le chercheur a découvert de nouvelles méthodes de recherches.
Tack vare residensprogrammet Eva de la Gardie, har forskaren lärt sig mycket om metoder.

För att veta mer
Om Residensprogrammet Eva de la Gardie.
Om Ulf Johansson.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen