Franska Institutets kulturavdelning

Franska Institutets kulturavdelning utvecklar och stöder interkulturella utbyten och utbyten av kunskap mellan Sverige och Frankrike. Vårt arbete består i att skapa nära kontakter med de viktigaste aktörerna i det svenska och franska kulturlivet. På så sätt fungerar vi som en bro mellan de två länderna.

I Sverige främjar vi franskt konstnärligt skapande och tankeväckande samtida produktioner, liksom de kulturindustrier som stöder dem: film, böcker, musik osv. Genom diskussioner och idéesamtal eftersträvar vi att ge en röst åt franska och franskspråkiga personligheter (akademiker, konstnärer, kreatörer, författare) som är aktuella på det konstnärliga, litterära, samhälleliga och internationella området. Vi bidrar således både till att stärka eller skapa nya nätverk och till att arrangera evenemang som når ut till en stor publik. 

Vårt arbete går dels ut på att bygga upp nära kontakter med de viktigaste aktörerna inom kulturlivet i Sverige: festivaler, institutioner, förlag, distributörer etc. för att sprida franskspråkiga verk, konstnärer eller tänkare vars projekt vi anser vara relevanta för den svenska kontexten, dels för att direkt stödja projekt inom ett visst antal specifika områden (se i detta avseende vårt mobilitetsstipendium och RESA – vår katalog över konstnärsresidens i Sverige). Vi har även ett nära samarbete med Franska institutet i Paris inom ramen för deras publiceringsstödprogram och Focus-program, som syftar till att hjälpa utländska yrkesverksamma att identifiera franska kulturella sektorer och främja spridningen av dem i världen, samt ett flertal projektutlysningar.

I Frankrike bjuder vi regelbundet in svenska kulturaktörer att delta i besöksprogram och yrkesmöten och vi ger råd och vägledning till franska och svenska institutioner och konstnärer som vill inleda nya samarbeten.

Det är viktigt för oss att de projekt vi deltar i har lokalt intresse och stöd samt att de ingår i ett långsiktigt samarbete. Därför har vi etablerat ett nära samarbete med Kungsholmens internationella bibliotek, Zita Folkets Bio och Franska Filmfestivalen, vilket gör det möjligt för oss att anordna filmvisningar under Franska tisdagar.

Vi är medlemmar i EUNIC Stockholm och samarbetar regelbundet med nätverket Alliances françaises i Sverige och med andra franska institut i Paris och i de nordiska länderna samt med nätverket av franskspråkiga ambassader i Sverige.

Tveka inte att kontakta oss om du har en idé om samarbete som verkar passade.

Anne-Dominique Chouteau, kulturattaché

Assistent – kulturavdelningen

Bonjour ! 👋 Hej!

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter
-----
Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev varje månad

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Rulla till toppen