Ekonomiskt publiceringsstöd från Institut français
Ett program som hjälper bokförlag med finansiellt stöd för att erhålla rätt att publicera verk

Varje år ger Institut français, som arbetar för Franska departementet för utrikespolitik och internationell kulturpolitik, och det franska kulturella nätverket i utlandet, ekonomiskt stöd till bokförlag för att dessa ska erhålla rätten att översätta och publicera böcker skrivna på franska som redan publicerats i Frankrike. Sedan 30 år tillbaka har detta program bidragit till publiceringen av 26 000 böcker, skrivna av franska eller fransktalande författare, i 80 länder.

Institut français bidrar med finansiellt stöd, som delvis eller fullständigt betalas i förskott för att täcka hela eller delar av den totala kostnaden för publiceringsrättigheterna, avtalade mellan franska och utländska bokförlag. Det finansiella stödet gäller alla typer av böcker, med undantag för läroböcker avsedda för skola eller universitet. Stödet omfattar en rad olika fält såsom litteratur, samhällsvetenskap, ungdom, serietidningar, teater, poesi, vetenskapliga publikationer, med mera.

Programmet finansierar uteslutande professionella utgivare som publicerar verk skrivna på franska och översätts till det lokala språket (inklusive franska) och där rätten att publicera ägs av ett franskt bokförlag. Förskottet utbetalas av Institut français direkt till det franska bokförlaget. Verk som inte är upphovsrättsskyddade berörs inte av det här programmet.

En kommission bestående företrädare för CNL (le centre national du livre), Frankrikes utrikesdepartement och Franska Institutet beslutar om fördelningen av stödet (helt eller delvis) enligt följande kriterier:

  • Graden av risktagande från förlagens sida (första översättning, författarens rykte, okänd genre) och främjande av samtida författare;
  • Verkets kvalitet och betydelse för franskt författarskap och idéskapande,
  • Publikationens relevans i förhållande till publiceringslandskapet och den lokala marknaden samt inom ramen för det lokala Institutets handlingsprogram;
  • Val av översättare;
  • Det begärda ekonomiska stödets storlek (om det ligger i linje med de vanliga priserna på den berörda marknaden);
  • Förlagets profil (kvaliteten på deras arbete, hur ofta de ansöker om stöd, antalet föreslagna titlar).

De inlämnade projekten måste vara under färdigställande och offentliggöras minst tre månader efter det att urvalskommittén har utsetts. Inget finansiellt stöd kommer att tilldelas en redan publicerad bok.

Det finns tre årliga kommissioner: februari (sista ansökningsdag i januari), juni (sista ansökningsdag i april) och september (sista ansökningsdag i juli).

När ansöker jag? 

Sista ansökningsdag för nästa uppdrag är den 15 april 2023 vid midnatt. Urvalskommittén kommer att sammanträda den 6 juni 2023. De verk som skickas in får därför inte publiceras före den 6 september 2023.

Hur ansöker jag? 

Genom att fylla i följande formulär: https://ifsuede.wufoo.com/forms/m1g08yd00gql4qg/

Fyll även i följande dokument på franska:

Vanliga frågor:

  • Hur betalas bidraget ut? Institut français i Paris betalar beloppet direkt till det franska bokförlaget.
  • Hur bör budgeten se ut? En enkel och balanserad budget efterfrågas där inkomsterna är lika stora som utgifterna. Vänligen fyll i tabellen ovan
  • Måste författaren vara fransk? Nej, men boken måste vara publicerad på franska av ett franskt bokförlag.

För mer information, kontakta culture@ifsuede.com

Rulla till toppen