Porträtt: Catherine Cesarsky, fransk astrofysiker

Astrofysik är en tvärvetenskaplig gren inom astronomin som inriktar sig på egenskaper och fysik hos universums olika objekt (till exempel stjärnor, planeter, galaxer och ISM). Dessa egenskaper kan vara ljusstyrka, täthet, temperatur, kemisk sammansättning, formation och utveckling.

Detta forskningsområde är en grundpelare för det fransk-svenska samarbetet eftersom det inom astronomi och astrofysik har publicerats mer än 2 700 gemensamma artiklar mellan 2010 och 2020. Större är endast forskningsområdet fysik. Under årens gång har franska och svenska fysiker hittat sätt att samarbeta inom en rad olika program på Jorden och i rymden, såväl kring stjärnor och deras sammansättning som kring ISM, nebulosor och galaxer.

Catherine Cesarsky är en forskare med spetskompetens inom detta område och är även utländsk medlem av svenska Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2005. Hon har doktorerat i astronomi vid University of Harvard och varit post-doktorand vid California Institute of Technology, en av de största astronomiska forskningsinstitutionerna. 1974 var hon tillbaka i Frankrike där hon började forska vid EAA:s astrofysiska avdelning i Saclay. Idag är hon ordförande för det internationella projektet för bygget av världens största radioteleskop SKA (”Square Kilometer Array”).

Hur kom det sig att du började intressera dig för galaxer och i synnerhet uppkomst och spridning av kosmisk strålning?

När jag studerade vid Harvard och deltog vid en kongress hade jag turen att träffa en astrofysiker och fysiker från Princeton som erbjöd mig ett sommarjobb för att arbeta med kosmisk strålning. Tillsammans publicerade vi sedan en artikel som mottogs väl och det blev därför naturligt så att jag stannade och skrev min doktorsavhandling för honom på området kosmisk strålning. Efter det började jag intressera mig för infraröd astronomi vilket ledde till att jag 1985 började tillverka den infraröda kameran ISOCAM. Med denna kamera kunde man observera infraröda galaxer som befann sig bortom de avstånd som tidigare kunnat nås.

Vilka är dagens största utmaningar inom astrofysik enligt dig?
 
Man vet sedan länge att mindre än 15% av universums materia är ”vanlig”. Den största delen består av ”mörk” materia. Utmaningen är att förstå den mörka materians natur, dess roll i universums utveckling och strukturer, galaxer och svarta håls formation. Detta är för nutida astrofysiker ett av de största mysterierna som finns att lösa.

Vilka är dina kopplingar till Sverige?

Samarbetet med Sverige är mycket framgångsrikt och består i flertalet program särskilt rörande framtida projekt kring infraröd rymdastrofysik. Sverige är också medlem i de fyra stora internationella organ som jag samarbetat med under senare år: ESO, ESA, CERN och SKA. Dessutom är vice ordförande i styrelsen för arbetet med radioteleskopet SKA svensk och vi arbetar tillsammans dagligen.

 

Läs hela intervjun (på engelska) klicka här.
 

Lämna en kommentar

Rulla till toppen