En ny fransk plattform för distansundervisning

Geneviève Fioraso, högskole- och forskningsminister,  invigde i oktober i år projektet  France université numérique (FUN). Den nya digitala plattformen ger möjlighet för en bred publik

bestående av franska och utländska studerande, yrkesaktiva, m fl att följa distanskurser som ges av franska universitet och högskolor.

FUN (www.france-universite-numerique-mooc.fr) har som målsättning att öka tillgängligheten  till de främsta kurser som organiseras inom fransk högskoleutbildning.

Plattformen är redan öppen och sammanlagt  22 ”Online” kurser – MOOC – finns redan nu tillgängliga. Dessa kurser, vilka erbjuds av ett tiotal högskolor, täcker diverse områden : miljövetenskap, juridik, management, teknologi och digital teknik, hälsa, naturvetenskap och humaniora.

Ytterligare ett tjugotal kurser kommer att tas fram innan årsskiftet och bli tillgängliga under januari 2014.

 

MOOC, vad är det ?

MOOC (Massive Open Online Course)! Vad handlar det om ? Terminologin är inlånad från USA, och betyder kurser öppna för alla via Internet.

  • “M” som i Massive innebär att kursen kan följas av ett obegränsat antal deltagare.
  • “O” som i Open innebär att kursen är öppen för alla internetanvändare, utan begränsningar i form av nationalitet, studienivå eller annan form av krav.
  • “O” som i Online innebär att hela kursen kan följas på nätet : föreläsningar, aktiviteter, uppgifter, examina, etc.
  • “C” som i Course innebär att  det handlar om en kurs med pedagogisk målsättning, med en aktiv pedagogik, och inte enbart ett underlag som sprids via nätet.

De studerande kan följaktligen se en film hemma,  arbeta självständigt och kommunicera med läraren/handledaren via e-post.

 

Läs mer :

 

© fr-universite-numerique

Rulla till toppen