Sophie Germain 2023 forskningsresa i Paris

Nu kan du söka till Svenska institutets och Svenska studenthuset vid Cité Universitaire de Paris forskningsresidens Sophie Germain i Paris som äger rum från den 1 juni till den 30 juni 2023 (fasta datum).

Sophie Germain-residenset är öppet för alla som…

  • Har en doktorsexamen,
  • Bedriver forskning vid en svensk institution (universitet, forskningsinstitut etc.),
  • Har ett forskningsprojekt med anknytning till Frankrike eller som har kontakter i Frankrike (högskole- och forskningsinstitutioner, offentliga eller privata laboratorier, företag etc.) och som vill utveckla ett långsiktigt samarbete med franska partner (mobilitet för studenter eller personal, dubbla examina, forskningsprojekt, avhandlingar med gemensam handledning, svar på en europeisk inbjudan att lämna projektansökningar etc.).

Sophie Germain-residenset består av följande:

  • Tillhandahållande av ett rum i de svenska studenternas hus vid Cité Universitaire de Paris under en bestämd period, från och med den 1 juni till och med den 30 juni 2023.
  • Utbetalning från Franska Institutet i Sverige av ett stipendium på 15 000 kronor för att täcka resekostnader från Sverige till Frankrike och ett bidrag till levnadsomkostnader.

Kandidaterna:

  • Kandidaterna måste fylla i ett formulär där de beskriver sitt forskningsprojekt och förklarar vilka kontakter (organisationer, grupper, personer) de planerar att upprätta i Frankrike. Sista ansökningsdag: 15 maj 2023.

Vinnaren:

  • Åtar sig att lämna in en rapport och en kort video om sitt besök i slutet av sin vistelse.
  • Samtycker till att Franska Institutet i Sverige och det svenska studenthuset vid Cité Universitaire de Paris tar kontakt med dem för åtgärder för att sprida vetenskaplig och teknisk kultur (offentliga föreläsningar, intervjuer osv.)

Sista ansökningsdag 15 maj 2023.

Länk för registrering: formulär

För frågor, vänligen kontakta: science@ifsuede.com

Rulla till toppen