Choix Goncourt i Sverige 2024 – Bok 1: “Veiller sur elle”

Upptäck boken:

Veiller sur elle utspelar sig i Italien under mellankrigstiden, under fascismens framväxt. De borde aldrig ha träffats, Mimo och Viola – han som ung man upplevt livets tuffa sidor och hon som spenderat sin barndom i ett genovesiskt palats. En natt möts de, mot alla odds. Det blir starten på en djup och bestående vänskap. Det visar sig att Mimo har en talang för skulptering och med årens gång gör han stor succé. Vad gäller Viola är hon inte nöjd med sitt privilegierade liv på slottet och utmanar sin familj. Hon är mycket kritisk till det fascistiska partiet och försöker övertyga Mimo, som har byggt upp hela sin karriär under denna periods regim, men till vilket pris?


Diskussionerna som framförts av den svenska Choix Goncourt-juryn har lyft fram ett antal av bokens starka sidor. För det första är det ett verk som tar oss tillbaka till 1900-talets Italien. Boken handlar om krig, mellankrigstiden, skulptur, konst, italienska städer, makt och framförallt om karaktärerna och deras öden. Alla dessa teman flätas smidigt samman och gör läsningen både givande och glädjefylld. Dessutom lyckas Jean-Baptiste Andrea skapa och upprätthålla mysteriet kring Pietà som följer läsaren genom boken och håller oss på helspänn. 

Några ord om karaktärerna: merparten av juryn tyckte att karaktärerna var intresseväckande, framförallt då de varken framställs som goda eller onda. Boken är mer nyanserad än så. I synnerhet vad gäller relationen mellan Mimo och Viola, de två huvudkaraktärerna – snarare än en klassisk kärlekshistoria har författaren tagit sig tid att skapa någonting annat, någonting som är svårare att förklara, rentav svårare att kategorisera. 

Detta till trots har vissa aspekter av romanen väckt frågor och kritiska reflektioner hos juryn, speciellt vad gäller bilden av kvinnan såsom den framställs i romanen. För vissa ger romanen en binär syn på kvinnor – antingen är de madonnor eller annars prostituerade. Viola, som en stor del av handlingen kretsar kring, framställs som verklighetsfrånvänd och som orimligt felfri. Romanens narrativa perspektiv – centrerat till Mimo – ger inte tillräcklig insikt i den kvinnliga världen under denna tidsperiod vilket gjort många läsare besvikna. Relationen mellan de två huvudkaraktärerna, kännetecknad av en intensiv men platonsk kärlek, har också blivit föremål för debatt. För vissa saknar den platonska aspekten trovärdighet, medan andra berömmer författarens skildring av vänskapen mellan man och kvinna. Merparten av juryn är positiva till romanens entusiastiska och intensiva handling, men några betonar att de hade svårt att förstå karaktärernas motiv.

Författaren Jean-Baptiste Andrea, som själv har rötter i Italien, började sin karriär som manusförfattare och regissör. Han är känd för ett flertal filmer. Sin första bok, för vilken han tilldelats ett tiotal olika priser, släppte han 2017. Veiller sur elle, hans fjärde bok, tilldelades Goncourt-priset 2023.

För att få veta mer om svenska Choix Goncourt 2024 och upptäcka andra litterära recensioner, klicka här.

Rulla till toppen